Isı Yalıtım Danışmanlığı

Dış cephe mantolama yaptırmak isteyen siz değerli müşterilerimizi yalıtım süreci boyunca yalnız bırakmıyoruz. Uzman kadromuz ve akredite olmuş cihazlarımız ile, binanızda yapacağımız teknik ölçüm ve analizler sonucunda ilgili hesaplama yöntemine (TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları) göre ısı yalıtım raporu oluşturarak, mantolama firmalarına sunmanız için, doğru, tarafsız, standartlara uygun teknik şartname hazırlıyoruz.

isi-yalitim-danismanligi-1

TÜİK 2015 istatistiklerine göre konutlardaki tüm enerji tüketiminin yaklaşık %70’i ısıtma, sıcak su ve soğutma amacıyla kullanılır. Oranlardan görülmektedir ki ülke olarak ısıtma için harcanan enerji dışarı bağımlılığımızı etkileyecek kadar öneme sahiptir.

Yapılarımızda ki ısı kayıplarının azaltılması için bina kabuğunda, çatıda, döşemede ısıtılan/soğutulan ve ısıtılmayan / soğutulmayan hacimlerin arasında ve tesisatta yapılan  işlemlere “ısı yalıtımı” denir. Uygulama ile kışın ısınmak, yazın da serinlemek için harcanan enerjinin azaltılması, daha konforlu bir ortamda yaşamak amacıyla bina kabuğunda, çatıda, döşemede ve tesisatta ısı geçiş ve kaybının azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması ile konutlarımızın kışın sıcak ve konforlu, yazın serin ve ferah kalması sağlanır.

Konutlarımızda, 20-22 °C sıcaklık ve %50 bağıl nem değerine sahip olan ortamlarda konforlu bir yaşam sürdürülebilir. Ayrıca binalarımızın dışa bakan duvarlarının iç yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı arasında ki sıcaklık farkının 3 °C ‘nin üzerinde olmaması gereklidir.

Dış duvarın iç yüzey sıcaklığı ne kadar yüksek olursa, iç mekân iklimi de o kadar konforlu olur. İç mekânda ki hava ile duvar yüzeyi arasındaki ısı farklılığı az olduğunda mekandaki havanın hareketi de azalır. Bu durumda hava akımı oluşmadığı için mekânda yaşayanlar ortamı konforlu olarak algılarlar.

Binanın dış kabuğunu oluşturan yapı elemanları betonarme duvar, dolgu duvar, çatı, taban ve çıkmanın mimari detayları ile pencere doğramaları ve camların özellikleri ile ısı depolama kapasitesi binada ısı kayıplarını etkileyen parametrelerdir. Yapılan araştırmalara göre bu parametrelerde yandaki şekil üzerinde belirtilmiş oranlarda  kayıpların yaşandığı görülmüştür. Isı kaybına göre sıralama yapıldığında; %50 kayıpla dış cephe (dış duvar) ilk sırayı alırken, onu %20 gibi bir oranla pencere ve çatı takip etmektedir. Buradan anlaşılmaktadır ki tekniğe uygun yalıtım yapılması durumunda boşa giden enerjinin yarısını kurtarabilecekken buna ek olarak pencere seçimin doğru yapılması ile bütçemizde kısa zamanda fark edeceğimiz rahatlamanın olması işten bile değildir.

bina_isi_kaybi

Nasıl Bir Danışmanlık Veriyoruz?

Termal Görüntüleme

Isı köprüsü oluşma ihtimali olan bina kabuğu, giriş çıkış kapıları, pencereler, balkonlar ve denizlikler gibi alanlar termal kamera ile görüntülenir. Nemlenme veya ısı  köprüsü sebebiyle gerçekleşen ısı kayıplarının lokasyonları tespit edilerek yalıtım uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktalar tayin edilir.

Mevcut Enerji İhtiyacı Hesabı ve Enerji Kimlik Belgesi

Alınan termal görüntüler de kullanılarak mimari proje üzerinden binanın mevcut durumuyla yıllık ihtiyaç duyduğu (kaybettiği) ısı ihtiyacı hesaplanır. Hesaplanan ısı ihtiyacı ile binanın enerji sınıfı tespit edilir. Bu çalışma ile potansiyel tadilat noktaları gözlemlenir. Bunun yanında hazırlanan enerji kimlik belgesi ile mevcut durumdaki bina enerji performansı ile mantolama sonrasında beklenen performansı kıyaslanabilecektir.

TS 825'e Uygun Asgari Yalıtım Kalınlığı Hesabı

Mevcut binalarda yapılan tadilatların TS 825'e uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Bu amaçla mimari proje üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda asgari yalıtım kalınlığı belirli yazılımlar kullanılarak tespit edilir.

Yalıtım Malzemesi Seçimi ve Ekonomik Kalınlık Hesabı

Uygulama alanına ve bina durumuna göre uygun yalıtım malzemeleri seçilerek optimize edilmiş yalıtım kalınlığı hesabı yapılır. Bu şekilde uygun kalınlıkta malzemenin optimum geri ödeme süresinin sağlanması hedeflenmektedir.

Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin İncelenmesi

Varsa merkezi ısıtma-soğutma cihazları ve tesisatı, kombi ve petekler ve aydınlatma elemanları incelenerek mevcut durumları tespit edilir. Gerekli olduğu durumlarda elektrik panosu incelenir.

Mantolama Sözleşmesi ve Şartnamesi Hazırlama

Mantolama firmalarında aranması gereken özellikler, sözleşmede olması gereken maddeler, yönetimde alınacak karar örneği ve uygulama sırasında dikkat edilecek hususlar ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme hizmeti ile beraber kılavuz olarak kullanılacak dokümantasyon sağlanmaktadır.

Yüklenici Firma Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

 • Firmaya ait ticaret odası kaydı, teklif dosyası içinde var mı?
 • Firma faaliyet belgesi teklif dosyasında sunuldu mu?
 • Sermaye yapısı ve banka kredibilitesi uygun mu?
 • Binaya özel keşif yapıldı mı? Yapılacak işleri, detaylı bir teklif dosyası ile sundu mu?
 • Isı Yalıtımı uygulamasında kullanılacak ürünlere malzeme üreticisi firma tarafından ayrıca garanti veriliyor mu?
 • Teklif veren uygulama firması, malzeme üreticisi firmanın yetkilileri tarafından tavsiye edildi mi?
 • Uygulamasını yapacağı ürünlere ait, CE veya G belgeleri ile ısı yalıtım sistem paketi kullanılacak ise ETAG004, ETICS (TS 13499 ile TS13500) paket belgelerini sundu mu?
 • Uygulamacı firma, işçiliğe minimum 5 yıl, üretici firma malzemesine minimum 5 yıl yazılı garantisini verdi mi?
 • Sahada uygulamayı her gün kontrol edecek ekibi var mı?
 • Uygulamayı yapacak işçilere ait sigorta kayıt belgelerini sundu mu?
 • Önceki yaptığı işlere ait referans dosyası sundu mu?
 • Mali mesuliyet sigortası var mı? 3. Şahıslara yönelik all risk sigortası yapıldı mı?

Mantolama Hakkında Bilinen Yanlışlar

Yanlış 1:

Mevcut binalarda teknik inceleme yapılmadan mantolama imalatı yapılabilir.

Doğru 1:

Uygulama sonrası sıkıntı yaşanmaması ve doğru uygulama için, uygulamaya başlamadan önce, çatı, zemin, yüzey vb. noktalarda teknik inceleme yapılarak sorunlar tespit edilmeli ve gerekli onarımlar yapıldıktan sonra ısı yalıtım imalatına başlanmalıdır.

Yanlış 2:

Binaların iç yüzeylerindeki yoğuşma (kararma, küflenme veya mantarlaşma) sorunu “su yalıtım malzemeleri” ile çözülebilir.

Doğru 2:

Binalarımızdaki küflenme cephede ki çatlaklardan giren suyun etkisi dışında, ısı yalıtımı olmayan binaların dış kabuğundaki ısı transferinden kaynaklı yoğuşmadan (terleme) kaynaklanabilir. Bu problem, TS825 Standardına göre hesaplanacak uygun kalınlıkta ısı yalıtım uygulaması ile çözülebilir.

Yanlış 3:

Dış cephe ısı yalıtımında aynı iklim bölgesindeki her bina için aynı kalınlıkta ısı yalıtım malzemesi kullanılır.

Doğru 3:

Uygulanacak ısı yalıtım kalınlığı aynı iklim bölgesinde olmasına rağmen, bina tipolojilerine göre farklılık gösterebilir. TS 825 standardında belirtilen U değerleri baz alınarak asgari şartların sağlanması ile hazırlanacak ısı yalıtım raporuna göre ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları belirlenir.

Yanlış 4:

Isı yalıtım malzemesi kullanmadan, sıva veya boyalarla ısı yalıtımı yapılabilir.

Doğru 4:

Binamızın dış kabuğunu oluşturan malzemelerin kalınlık ve ısıl direncine göre belirlenen “U” değerine uygun yalıtım yapılması gereklidir.

Yanlış 5:

Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında önemli olan tek şey işçilik kalitesidir, malzemelerin hepsi aynı özelliktedir.

Doğru 5:

Dış cephe ısı yalıtım uygulamasının ömrü, doğru işçilik uygulaması ile kullanılacak sistem ürünlerinin birbiriyle uyumu, ürünlerin kalite standartlarına uygunluğu ile de doğru orantılıdır.

Yanlış 6:

Dış cephe ısı yalıtımı yapılırken binaların yalnızca kuzey cephesine ısı yalıtımı yapmak yeterlidir veya kuzey cephelerde daha kalın, diğer cephelerine daha ince levha kullanılmalıdır.

Doğru 6:

Isı yalıtımı yapılırken bina bir bütün olarak hesaplanmalıdır. Kullanılacak ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı TS 825 standardına göre yapılacak hesaba göre belirlenmelidir.

Yanlış 7:

Isı yalıtım levhalarında önemli olan malzemenin yoğunluğudur. Yüksek yoğunlukta malzeme ile daha az kalınlıkta levha kullanılabilir.

Doğru 7:

Isı yalıtım malzemelerinin sahip olması gereken özellik sadece malzemenin yoğunluğu değildir. Malzeme seçimi yapılırken uygulanacak alan ve kullanılacak detaya göre (dış cephe ısı yalıtımı, çatı ısı yalıtımı, teras ısı yalıtımı, toprak altında kalacak yüzeylerin ısı yalıtımı gibi) yoğunluk ve uygulanacak kalınlık seçilmelidir.

Yanlış 8:

Sıcak bölgelerde ısı yalıtımı yaptırılmasına gerek yoktur.

Doğru 8:

Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcanan enerji ve yakıttan tasarruf sağlamaktadır. Bir binanın soğutulması için harcanan enerji, ısıtılması için harcanan enerji kadar önemlidir. TS825 Standardında belirtilen gün derece bölgelerine göre hesap yapılıp kalınlık belirlenmeli ve ısı yalıtım uygulaması yapılmalıdır.

Yanlış 9:

Binalara ısı yalıtımı yaptırmanın maliyeti oldukça yüksektir.

Doğru 9:

Isı yalıtım sistemi ekonomiktir. Isıtma ve soğutma giderlerinde, bina bakım onarım masraflarında sağladığı tasarruf ile ilk maliyetini 3-5 yıl arasında amorti eder.

Yanlış 10:

Dıştan ısı yalıtım yapılması binanın nefes almasını engellemektedir. İçten yapılması daha iyidir.

Doğru 10:

Uygun ısı yalıtım malzeme seçimi ile binaların nefes almasını engellemeyecektir. Ayrıca binalarda dıştan yalıtım (mantolama) kolon ve kirişlerin de yalıtılmasını sağladığından donatı korozyonunu da önlemektedir. Isı köprüleri de dıştan uygulanacak ısı yalıtımı ile engellenir.

Yanlış 11:

Uygulama kalınlığı dikkate alınmadan sadece ısı iletkenliğinin düşük değerine bakılarak ince katmanlarla yeterli ve etkili ısı yalıtımı sağlanabilir.

Doğru 11:

Isı yalıtımında lambda olarak bilinen ısı iletkenlik özelliği tek başına yeterli olmayıp, kullanılan ürünün doğru kalınlıkta olması da büyük önem arz etmektedir.

Yanlış 12:

Binaların çatılarında ısı yalıtım uygulaması yapılmasına gerek yoktur.

Doğru 12:

Isınan hava yükseldiği ve çatıdan dışarıya kaçmaya çalıştığı için, dış cephe ısı yalıtımı ile birlikte çatının da yalıtımı yapılmalıdır.

Yanlış 13:

Cam mozaik (BTB) dış cephe yüzeylerde çimento esaslı yapıştırma harcı kullanılmalıdır.

Doğru 13:

Cam mozaikli yüzeylerde uygulama yapılmadan önce ya cam mozaik kaplı yüzeyler sökülmeli ya da poliüretan yapıştırıcı veya akrilik bazlı yüksek performanslı ürünler ile yapıştırma işlemi yapılmalıdır,

Yanlış 14:

Yenileme işlerinde cephede ki yağmur iniş boruları, klimalar, demir doğramalar sökülmeden işlem yapılabilir.

Doğru 14:

Uygulamanın sağlıklı olması ve daha sonra müdahale edilmesine yönelik bu birimler sökülüp mantolama yüzeyine taşınmalıdır.

Yanlış 15:

XPS ve EPS uygulandıktan sonra gaz çıkarıp sağlığımızı olumsuz etkiler/yalıtım levhaları kanserojendir.

Doğru 15:

Hem XPS hem de EPS’te üretim esnasında şişirme ajanı olarak gaz kullanır ve bu gaz üretildikten sonra zamanla ısı yalıtım levhasından difüzyon ile uzaklaşır. İnsan sağlığına olumsuz etki yapacak bir durum söz konusu değildir.

Yanlış 16:

Isı yalıtım malzemelerinin yangına dayanımı düşüktür ve yanıcıdır.

Doğru 16:

EPS, Karbonlu EPS ve XPS Isı Yalıtım Levhalarının yangın dayanımı TS EN 13501-1 standardına göre E sınıfındadır. Taş yünü Isı Yalıtım Levhalarının yangın dayanımı ise yine aynı standarda göre A (yanmaz) sınıfındadır.

Yanlış 17:

Pencerelerde daha iyi ısı yalıtımı sağlamak için cam kalınlığını artırmak gerekir.

Doğru 17:

Cam kalınlığının artmasının tek başına ısı yalıtımına katkısı yoktur. Ancak cam alanı büyüdükçe, cam kalınlıklarının artırılması gerekir. Diğer yandan da ısı yalıtımı, yalıtım camları ile sağlanır. Tek cama göre, standart yalıtım camı, ısı kayıplarını yarı yarıya azaltır. Ancak camla daha etkin yalıtım ve enerji tasarrufu, ısı kontrol kaplamalı camlar ile sağlanır. Standart yalıtım camına göre ısı kontrol kaplamalı cam üniteleri ısı kayıplarını azalmasına katkı sağlar.

Yanlış 18:

Isı yalıtım uygulamaları sırasında ısı yalıtım malzemelerini bina duvarlarına sabitlerken çakılan dübeller binanın statik sistemine ve duvarlarına zarar verir.

Doğru 18:

Mantolamada ısı yalıtım levhalarının mekanik tespiti için kullanılan dübeller betonarme yapı elemanlarında pas payı denilen ve demirlerin korozyona uğramasını engellemeyen kısım içerisinde kalır. Ayrıca kullanılan dübel sayısı ve bir dübel için açılacak delik büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, toplam delik alanı, duvarın 1000’de 1’inden de küçüktür dolayısı ile bir zarar söz konusu değildir.