Enerji Etüdü ve Yönetimi

enerji-yonetimi

Bina ve endüstriyel işletmelerde enerji tüketen cihaz ve sistemlerin çalışma koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak enerji israfı olmadan ürün ve üretimden taviz vermeyecek şekilde kullanılıp kullanılmadığının incelendiği çalışmalara enerji etüdü denilmektedir. Başka bir deyişle, aynı miktarda ürün ve hizmetin daha az enerji ve maliyet ile elde edilebilme yöntemlerinin araştırıldığı bu çalışmalar; herhangi bir ölçüm yapılmadan yerinde inceleme ile beraber işletmenin / binanın yıllık enerji tüketimlerinin alındığı ve grafiklere dökülüp yüzeysel sonuçlara varıldığı ön etüt çalışması ve işletme / binadaki enerji tüketen cihazların ve sistemlerin tek tek ele alınarak profesyonel teknik ekipmanlarla ölçümlerin yapıldığı ve raporlanarak potansiyel verimlilik noktalarının tespit edilerek geri ödeme sürelerinin incelemeleriyle beraber raporlandığı detaylı etüt çalışması olarak iki aşamadan oluşmaktadır.

Bu etüt çalışmaları Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü bünyesinde özel eğitim alarak yetkinliği yine Enerji Bakanlığı tarafından tescil edilmiş sertifikalı mühendislerimiz tarafından yapılmakta ve yönetilmektedir.

Enerji etüdünün yanında 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile; özel sektörde yıllık 500 TEP ve üzeri enerji tüketimi olan veya 20000 m2 üzerinde kullanım alanı olan işletmelerin , kamuda ise yıllık 250 TEP ve üzeri enerji tüketimi olan veya 10000 m2 üzerinde kullanım alanı olan kurum ve kuruluşların ülke ekonomisinde enerji tüketiminin oluşturduğu yükü azaltma adına enerji yönetiminin  Enerji Bakanlığının kontrolünde kişi veya birimler kanalı ile yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Enerji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji yöneticisi mühendislerimizle firmalara, kamu kurum ve kuruluşlarına bu alanda da hizmet sunmaktayız.

yesil-teknoloji